Polityka prywatności agencji ESBAU


Nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje o użytkowniku będą gromadzone przez ESBAU, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej pod adresem expostandbuilders.com (“strona internetowa”), wszystkich powiązanych stron internetowych (subdomen), innych usług świadczonych przez ESBAU, na których wyświetlany jest link do niniejszej Polityki Prywatności, oraz wszelkiej innej komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem środków pisemnych lub ustnych, takich jak poczta elektroniczna lub telefon. Opisuje ona również, w jaki sposób informacje będą wykorzystywane, jak można kontrolować gromadzenie, poprawianie i/lub usuwanie informacji oraz jak skontaktować się z nami w razie potrzeby. Nasza polityka prywatności ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać danych użytkownika nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Niniejsza Polityka jest włączona do Warunków użytkowania dostępnych na tej stronie internetowej i podlega ich postanowieniom. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników przed rozpoczęciem przeglądania tej witryny.
W jaki sposób będą wykorzystywane informacje o użytkowniku


Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy do obsługi i utrzymywania naszej witryny internetowej oraz świadczenia żądanych usług i dostarczania informacji, aby umożliwić użytkownikowi kontakt z nami, odpowiadać na jego komentarze, pytania i wątpliwości oraz w innych celach określonych w niniejszym dokumencie. 


Jeśli skontaktowałeś się z nami za pośrednictwem tej strony internetowej lub w inny sposób, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania, zorganizować spotkanie, rozmowę telefoniczną lub inną komunikację w oparciu o nasz uzasadniony interes. Gdy zarejestrujesz swoje konto osobiste, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci informacji o naszych przyszłych targach i projektach, nadchodzących wydarzeniach.. 


Możemy wysyłać użytkownikowi aktualizacje dotyczące najnowszych projektów oraz powiadomienia o nowościach w firmie, aktualnych ofertach pracy i ofertach marketingowych, jeśli użytkownik zaznaczy pole, aby otrzymywać od nas wiadomości i aktualizacje. Opieramy się na zgodzie wyrażonej przez użytkownika poprzez zaznaczenie tego pola. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, ma prawo wycofać swoją zgodę na komunikację marketingową w dowolnym momencie. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji lub zaktualizować swoje preferencje dotyczące wiadomości e-mail w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w sekcji Kontakt. Użytkownik może zarządzać swoimi subskrypcjami i wycofać swoją zgodę na komunikację marketingową w dowolnym momencie.


Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to konieczne do zarządzania stosunkiem umownym między nami a naszymi dostawcami/klientami w związku z wykonaniem umowy. Jeśli jesteś przedstawicielem naszego obecnego/potencjalnego klienta, sprzedawcy, partnera, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozwijania i/lub utrzymywania relacji biznesowych i komunikacji, promowania naszych nowych prac i usług, zapraszania Cię na spotkania, wydarzenia i organizowania ich w oparciu o nasz uzasadniony interes. 


Jeśli użytkownik jest naszym obecnym klientem i utrzymujemy z nim relacje lub mamy uzasadnione przekonanie, że może być naszym klientem, będziemy wysyłać mu informacje o produktach i usługach, wydarzeniach lub inne materiały, które będą istotne dla jego indywidualnych zainteresowań i przetwarzać jego dane osobowe, aby upewnić się, że wysyłamy mu tylko odpowiednie, ukierunkowane informacje w oparciu o nasz uzasadniony interes. Użytkownik może z tego zrezygnować w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w sekcji Kontakt z nami.


Jeśli odwiedziłeś lub zamierzasz odwiedzić nasze wydarzenie lub wziąć udział w naszej konferencji, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zaproszenia Cię i zorganizowania Twojego udziału w naszych obecnych i przyszłych wydarzeniach/konferencjach w oparciu o nasz uzasadniony interes. Możemy również wysyłać użytkownikowi marketingowe wiadomości e-mail, jeśli podał nam swój adres e-mail wyraźnie w celu otrzymywania wiadomości marketingowych. 
Jakie informacje przetwarzamy


Zbieramy informacje o użytkowniku, gdy przesyła on informacje za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, gdy łączy swoje konto z usługami stron trzecich lub loguje się za pomocą partnera zewnętrznego (takiego jak Facebook lub LinkedIn) lub w inny sposób udostępnia nam informacje (telefonicznie, e-mailem itp.). Gromadzimy na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę i adres firmy, stanowisko, numer telefonu i dodatkowe informacje, które nam przekazujesz. 


Jeśli użytkownik jest przedstawicielem naszego obecnego/potencjalnego klienta, sprzedawcy, partnera, możemy przetwarzać jego imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, firmę, którą reprezentuje, działania związane z procesem sprzedaży, dane dotyczące naszej komunikacji z użytkownikiem, treść i wyniki takiej komunikacji, nasze wewnętrzne notatki o użytkowniku, publicznie dostępne informacje zawodowe o użytkowniku. 


Możemy również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam przesłać. W przypadkach, w których wyraźnie określono, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownik może nie podawać tych danych. Nasza strona internetowa nie jest skierowana do dzieci i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci. Jeśli użytkownik nie ukończył 16 lat (lub ukończył jakikolwiek inny wiek zgodnie z obowiązującym prawem), prosimy o niekorzystanie ze strony internetowej lub uzyskiwanie do niej dostępu w jakimkolwiek czasie lub w jakikolwiek sposób lub skontaktowanie się z nami i uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 
Cookies


My i nasi partnerzy zewnętrzni zbieramy anonimowe informacje z wizyt na naszej stronie internetowej, aby pomóc nam zapewnić lepszą obsługę klienta. Na przykład, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, możemy rejestrować pewne automatycznie gromadzone informacje, które obejmują adres IP, przeglądarkę internetową, system operacyjny, strony internetowe lub witryny odwiedzane tuż przed lub tuż po skorzystaniu z witryny, śledzić domeny, z których użytkownik odwiedza witrynę, a także mierzyć aktywność użytkownika w witrynie. SoftServe wykorzystuje te dane do analizowania trendów i statystyk, przygotowywania analiz na potrzeby wywiadu biznesowego, kierowania reklam i zapewniania lepszej obsługi klienta.


Pliki cookie mogą być wykorzystywane do dostarczania użytkownikowi dostosowanych do jego potrzeb informacji ze strony internetowej. Niektóre części tej witryny wykorzystują pliki cookie i inne technologie śledzenia stron trzecich (takie jak fragmenty kodu) do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie, zbierania informacji o Twojej aktywności na tej i innych stronach internetowych oraz zbierania informacji o naszej bazie użytkowników jako całości. Użytkownik może określić, czy i w jaki sposób pliki cookie będą akceptowane, konfigurując przeglądarkę zainstalowaną na komputerze używanym do uzyskiwania dostępu do witryny. Jeśli chcesz, możesz zmienić te konfiguracje w swojej przeglądarce, aby akceptować wszystkie pliki cookie, otrzymywać powiadomienia o wysłaniu pliku cookie lub odrzucić wszystkie pliki cookie.
Twoje prawa


Użytkownik, który chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas lub zażądać ich usunięcia, może skontaktować się z nami w sposób określony w sekcji Kontakt. Użytkownik może również w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli użytkownik uważa, że jego prawo do prywatności wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych zostało naruszone, powinien skontaktować się z nami w sposób określony w sekcji Kontakt. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych.
Przetwarzanie i przekazywanie danych


Oprócz ESBAU, w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w obsługę strony internetowej lub stron zewnętrznych (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych, agencje komunikacyjne). Te osoby trzecie mogą mieć dostęp do danych osobowych lub przetwarzać je w ramach świadczenia tych usług na naszą rzecz. Informacje gromadzone przez ESBAU mogą być przechowywane i przetwarzane w Europie, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie lub w jakimkolwiek innym kraju, w którym ESBAU lub jej podmioty zależne, stowarzyszone lub usługodawcy utrzymują swoje obiekty.


ESBAU może przekazywać gromadzone przez nas informacje o użytkownikach, w tym dane osobowe, podmiotom powiązanym lub innym stronom trzecim za granicę oraz z kraju lub jurysdykcji użytkownika do innych krajów lub jurysdykcji na całym świecie. Będziemy przestrzegać wymogów RODO zapewniających odpowiednią ochronę przekazywania danych osobowych z Europy do stron trzecich, w szczególności zawrzemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Przesyłając swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie.
Usługi zintegrowane


Użytkownik może mieć możliwość wypełnienia formularza kontaktowego lub zalogowania się do naszej witryny za pomocą nazwy użytkownika i hasła do niektórych usług świadczonych przez osoby trzecie (każda z nich to “Usługa zintegrowana”), takich jak korzystanie z konta LinkedIn, Facebook lub Google+, lub w inny sposób mieć możliwość upoważnienia Usługi zintegrowanej do dostarczania nam danych osobowych lub innych informacji.


Upoważniając nas do łączenia się z Usługą zintegrowaną, użytkownik upoważnia nas do uzyskiwania dostępu i przechowywania jego imienia i nazwiska, adresów e-mail, daty urodzenia, płci, aktualnego miasta, adresu URL zdjęcia profilowego i innych informacji udostępnianych nam przez Usługę zintegrowaną, a także do wykorzystywania i ujawniania ich zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik powinien sprawdzić swoje ustawienia prywatności w każdej Usłudze Zintegrowanej, aby zrozumieć, jakie informacje udostępnia nam Usługa Zintegrowana, i wprowadzić odpowiednie zmiany. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności każdej Usługi Zintegrowanej przed skorzystaniem z ich usług i połączeniem się z nami.
Zatrzymywanie danych


Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, jak opisano powyżej. Kryteria, których używamy do określania okresów przechowywania danych osobowych, obejmują: przechowywanie zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Możemy przechowywać i wykorzystywać dane użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów, zapobiegania nadużyciom.
Bezpieczeństwo


Dokładamy wszelkich starań, aby stosować odpowiednie techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika, które są przez nas przesyłane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane, przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.
Zmiany w naszej Polityce prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie według własnego uznania. Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce prywatności, zostaną one opublikowane na stronie internetowej, aby użytkownik zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób możemy je wykorzystywać i w jakich okolicznościach możemy je ujawnić.
Kontakt z nami


W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy i próśb dotyczących informacji określonych w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o kontakt w sekcji Kontakt.

ZAPEWNIAMY BUDOWĘ STOISK WYSTAWIENNICZYCH NA ZAMÓWIENIE DLA EKSPOZYCJI

POTRZEBUJESZ WYKONAWCY STOISKA NA TWOJE TARGI?
WYŚLIJ DO NAS ZAPYTANIE, JESTEŚMY WYKONAWCAMI STOISK WYSTAWIENNICZYCH!

* Pola obowiązkowe do wypełnienia

Już przygotowujemy dla Ciebie odpowiedź!

Prześlij nam informacje o nadchodzących targach.
Szybko obliczymy koszt budowy stoiska targowego!

* Pola obowiązkowe do wypełnienia

Już przygotowujemy dla Ciebie odpowiedź!